DE EERSTE RUILBEURS VAN 2015 

(via cannabis-social-clubs.be)


ANTWERPEN - Zaterdag 7 februari vond de eerste ruilbeurs van 2015 van Trekt Uw Plant plaats. In totaal 153 leden van de vzw ontvingen hun plantje van 20, 40 dan wel 60 gram, van een van de beschikbare soorten.

arton191-99dc8Sinds februari 2010 kweekt de vzw cannabis voor het persoonlijk gebruik van haar leden, op basis van het principe 1 plant per lid. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ministeriële richtlijn van januari 2005, ondertekend door de Minister van Justitie en alle 5 Procureurs-Generaal van België, die het bezit van max. 3 gram cannabis of 1 cannabisplant door volwassenen buiten vervolging stelt.

Samen met hun plant ontvangen de leden van Trekt Uw Plant een kweekbon met gedetailleerde informatie over de samenstelling en verwachte effecten ervan, tips voor verantwoord gebruik en een uitgebreid vragenformulier over hun ervaringen met cannabis.

Wij roepen iedereen die ons voorbeeld wil volgen op om dit op een serieuze, respectvolle en verantwoorde manier te doen. Onze statuten zijn toegankelijk via onze website, en wij zijn altijd bereid om advies te geven.

Trekt Uw Plant wil graag in overleg treden met overheden die geïnteresseerd zijn in het concept, met het doel de werkwijze van de vzw met hen te coördineren en misverstanden te voorkomen. Zo zijn wij bijvoorbeeld vragende partij voor de vestiging van een stadstuin, waar voor een beperkt aantal cannabisconsumenten kan worden geteeld onder toezicht van de stedelijke overheid.

De nieuwe oogst is al onderweg.