De cannabiswereld treurt …

Dankjewel Nol, jij mooie mooie mens …

De cannabiswereld treurt.  Nol Van Schaik is niet meer. Met Van Schaik verliest de Benelux één van haar trouwste en moedigste voorvechters van de legalisatie van cannabis.

Nol was één van die mensen die een groot rechtvaardigheidsgevoel wist te koppelen aan een neus voor zaken. De legalisatie van cannabis was slechts een kwestie van tijd.

Nol stond reeds een stapje verder en bekeek de hennepplant als publiek gebruiksgoed dat vrij beschikbaar moet zijn.  Het is immers niet toevallig dat net deze plant wordt gecriminaliseerd. De mogelijkheden van hennep zijn zo talrijk (+ 50.000 bekende gebruikstoepassingen) dat de meeste landen er hun hand niet voor omdraaien tijdens deze wereldwijde legalisatie golf.

Nol wist dat en was er ook actief mee bezig met het bedrijf Hemplyne, onder andere met 3D-print toepassingen die rechtstreeks ons industrieel verbruik kunnen terugdringen volgens duurzame principes en binnen een sfeer van respect voor de individuele keuze.

Cannabis draait immers om keuzevrijheid.  De laatste jaren wordt voor de media en de geneeskundige wereld ook duidelijk hoe krachtig het is als medicijn;  het opiaat- en geneesmiddelengebruik wordt in staten waar het is gelegaliseerd met de helft teruggedrongen en mensen voelen zich gezonder. 

Dat valt natuurlijk ook te verklaren door het wegvallen van het stigma dat jongeren met de paplepel wordt ingegeven. Een stigma dat op zich beschadigend is, zowel in het professionele leven als binnen sociale relaties en waar de wel gelegaliseerde drugs (alcohol, amfetamines, opiaten) een feitelijk monopolie vormen dat van manipulatie haar handelwijze heeft gemaakt.

De Belgische Cannabis Consumenten Bond drukt zijn diepe medeleven uit naar de familie, vrienden en kennissen van Nol en belooft plechtig zijn werk te verspreiden en verder te zetten.

Dankjewel Nol, jij mooie mooie mens …

Jelle Debusscher
Voorzitter B.C.C.B. vzw