Steun de BCCB!

De werking van de Belgische Cannabis Consumenten Bond vzw berust bij vrijwilligers en uw giften zijn dan ook van harte welkom. Hoe klein of hoe groot ook, elke euro zet bij ons – letterlijk- zoden aan de dijk !

Stortingen zijn welkom op het rekeningnummer BE36 9799 4673 1281 met vermelding ‘gift’.